Modulair versus Prefab

Wat is eigenlijk het verschil tussen modulair en 'prefab' bouwen?

Het verschil tussen modulair en prefab bouwen

Modulair bouwen betekent een nieuwe impuls voor bouwprojecten. Toch is het buiten de bouwplaats voorbereiden van installaties niet nieuw. Al sinds de jaren zeventig word ‘prefabricage’ toegepast binnen Croonwolter&dros.

Wat wél nieuw is, is dat modulair bouwen een stap verder gaat. Door een geheel nieuwe invulling te geven aan het hele proces, van klantwens tot en met beheer en onderhoud. Dit resulteert in een beter inzicht van impact bij besluiten tijdens de ontwikkeling of prijsvorming, dan wel een overzichtelijk bouwproces.

Enorme efficiencywinst

Modulair bouwen verbetert en vereenvoudigd de communicatie tussen verschillende partijen op en rondom de bouwplaats. Uitvoering gaat tot 80 procent sneller doordat configuraties vooraf zijn afgestemd. Het systeem krijgt u vervolgens in één keer opgeleverd.. Het gevolg is een enorme efficiencywinst.

Met modulair gaat de Nederlandse bouwsector verder waar het met prefab gebleven was. Prefab optimaliseerde het bouwproces, modulair optimaliseert het gehele proces . Van klantwens tot beheer en onderhoud.

Modulair is duurzaam

Wat denkt u ervan de modules her te gebruiken? Wij passen onze standaardmodules steeds weer opnieuw toe in uiteenlopende projecten, zo creëren we een continue verbeterloop en vereenvoudigen we het gehele primaire proces.

Modulaire systemen zijn circulair, doordat ze herbruikbaar zijn. Een duurzaam aspect is ook het optimaliseren van de logistiek rondom de bouwplaats. Door vooraf de modules al in te richten en af te stemmen, minimaliseert u het aantal transportbewegingen en de bouwtijd. De efficiencywinst loopt op tot 80 procent!

Contact